Въпрос № 1-92 При наличие на партньор достатъчно ли е партньора да покрива изискванията за капитал и необходимо оборудване?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

При наличие на партньор достатъчно ли е партньора да покрива изискванията за капитал и необходимо оборудване?

ОТГОВОР

Следва да се има предвид, че оценката за допустимост се прави поотделно, включително и за горепосочените критерии, ако един от партньорите е недопустим, то проекта е недопустим.
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube