Въпрос № 1-97 Какво е максималното трудово възнаграждение на член на екипа: Работник и Експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Какво е максималното трудово възнаграждение на член на екипа: Работник и Експерт?

ОТГОВОР

Дневните ставки на персонала се определят съгласно чл.32 от ПУСНИФ 2016, както следва: Ръководен персонал – до 160,00 лева; Хабилитирани изследователи – до 140,00 лева; Нехабилитирани изследователи – до 120,00 лева.; Технически персонал – до 70,00 лева.
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube