Въпрос № 1-100 Ако трябва да се възложи на подизпълнител да изработи изделие, по какъв начин трябва да бъде описано, за да се признае като разход?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Ако трябва да се възложи на подизпълнител да изработи изделие, по какъв начин трябва да бъде описано, за да се признае като разход?

ОТГОВОР

Съгласно чл.33, т.3, буква в): Не се признават разходи за външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на активи. Такива краткотрайни материални активи могат да се планират в перо “Разходи за материали и консумативи”.
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube