Въпрос № 1-102 В Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г. в чл.37 са дефинирани финансовите показатели, които трябва да покриват предприятията, за да подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. В случай, че кандидатът е микропредприятие, което не попада в категориите по смисъла на чл.37, необходимо ли е междинният счетоводен баланс, който представя, да бъде ЗАВЕРЕН ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР? Въпросът ми има чисто финансов характер – услугата на регистрираните одитори е много скъпа за едно микропредприятие и ако неговият проект не получи финансова подкрепа, направеният немалък разход ще се отрази неблагоприятно на финансовата стабилност на предприятието. А нали все пак целта на НИФ е подпомагане с финансови средства и стимулиране, а не принуда да бъдат правени допълнителни разходи?– с вх. 94-00-248/05.10.2016 г.

В Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г. в чл.37 са дефинирани финансовите показатели, които трябва да покриват предприятията, за да подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. В случай, че кандидатът е микропредприятие, което не попада в категориите по смисъла на чл.37, необходимо ли е междинният счетоводен баланс, който представя, да бъде ЗАВЕРЕН ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР? Въпросът ми има чисто финансов характер – услугата на регистрираните одитори е много скъпа за едно микропредприятие и ако неговият проект не получи финансова подкрепа, направеният немалък разход ще се отрази неблагоприятно на финансовата стабилност на предприятието. А нали все пак целта на НИФ е подпомагане с финансови средства и стимулиране, а не  принуда да бъдат правени допълнителни разходи?

ОТГОВОР

Необходимите документи за кандидатстване са разписани в Правилника за оценка на проектни предложения и заверката на изготвения междинен баланс от регистриран одитор е задължителна.
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube