Въпрос № 1-103 Във връзка с подготовка на документи за кандидатстване по 8ма сесия на НИФ, моля за разяснение в какъв вид да бъде документа по изискването за представяне на Книга за акционерите. Фирмата ни е акционерно дружество и акционерната книга съдържа над 100стр. записи за поименни акции.– с вх. 46-00-299/07.10.2016 г.

Във връзка с подготовка на документи за кандидатстване по 8ма сесия на НИФ, моля за разяснение в какъв вид да бъде документа по изискването за представяне на Книга за акционерите. Фирмата ни е акционерно дружество и акционерната книга съдържа над 100стр. записи за поименни акции.

ОТГОВОР

Съгласно Раздел А, т.15 от Правилника за оценка на проектните предложения представянето на хартия на книга за акционерите при представянето на конкурсната документация е задължително. При подаване на проектната документация по електронен път, то книгата ще бъде подадена електронно с електронен подпис.

 
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube