Въпрос № 1-104 В случай, че координаторът е българско предприятие и партньорът е българско предприятие, но по технически причини се налагат командировки на хора от екипа в чужбина, то тези командировъчни разходи ще бъдат ли признати като разходи по проект на НИФ8?– с вх. 46-00-270-8/13.10.2016 г.

В случай, че координаторът е българско предприятие и партньорът е българско предприятие, но по технически причини се налагат командировки на хора от екипа в чужбина, то тези командировъчни разходи ще бъдат ли признати като разходи по проект на НИФ8?

ОТГОВОР

В случаите когато и координаторът и партньорът са български предприятия, командировките в чужбина не са допустим разход по НИФ 8. Разходите за командировки в чужбина са допустими само в случаите по чл.33, т.1,а) от ПУСНИФ 2016.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube