Въпрос № 1-106 Здравейте! Имаме следното питане относно изискванията за участие за финансиране от Националния иновационен фонд 2016ПУСНИФ 2016(насърчаване на научно-излседователска и развойна дейност) относно Индустрия за здравословен живот и биотехнологии: Възможно ли е да кандидатства средно предприятие във връзка с финансиране на производство на нов хранителен продукт, който ще бъде с характеристики на биопродукт – храна? – с вх. 94-00-307/14.10.2016 г.

Здравейте!

Имаме следното питане относно изискванията за участие за финансиране от Националния иновационен фонд 2016ПУСНИФ 2016(насърчаване на научно-излседователска и развойна дейност) относно Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

Възможно ли е да кандидатства средно предприятие във връзка с финансиране на производство на нов хранителен продукт, който ще бъде с характеристики на биопродукт – храна?

ОТГОВОР

  1. Съгласно чл.2, ал.3 от ПУСНИФ 2016 г. Фондът финансира разработването на иновации, които не трябва да достигат до готов пазарен продукт.
  2. Средно предприятие е допустим кандидат.
  3. Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот, като част от тематичната област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ са допустими. Разписаното проектно предложение е предмет на оценка.

 
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube