Въпрос № 2-19 Във връзка с процеса на подготовка за кандидатстване по Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, бихме искали да помолим за разяснение по следните въпроси: В случай, че по научно изследователски проект, координаторът и партньорът не разполагат с нужното оборудване за индустриално изследване и експериментално развитие и с цел избягване на значителни разходи за закупуване на оборудване само за целите на проекта, допустим разход ли е възлагането на външен изпълнител, който разполага с нужното оборудване, да извършва текущи физико-химични проби, анализи и последващо експериментално производство на прототипите, по различни технологии, само за целите на проекта. Как да бъде квалифицирана такъв род външна услуга? Възможно ли е този вид външна услуга да бъде квалифицирана като „еквиваленти услуги”, използвани изключително за проекта?– с вх. 94-00-270-1/18.10.2016 г.

Във връзка с процеса на подготовка за кандидатстване по Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, бихме искали да помолим за разяснение по следните въпроси:

  1. В случай, че по научно изследователски проект, координаторът и партньорът не разполагат с нужното оборудване за индустриално изследване и експериментално развитие и с цел избягване на значителни разходи за закупуване на оборудване само за целите на проекта, допустим разход ли е възлагането на външен изпълнител, който разполага с нужното оборудване, да извършва текущи физико-химични проби, анализи и последващо експериментално производство на прототипите, по различни технологии, само за целите на проекта.
  2. Как да бъде квалифицирана такъв род външна услуга?
  3. Възможно ли е този вид външна услуга да бъде квалифицирана като „еквиваленти услуги”, използвани изключително за проекта?

ОТГОВОР

Съгласно чл.33, т.3 от ПУСНИФ 2016 г. възлагането на външен изпълнител да извършва текущи физико-химични проби и анализи на прототипите, по различни технологии, само за целите на проекта са допустими разходи, като „еквиваленти услуги”, използвани изключително за проекта.

Относно последващо експериментално производството на прототипи, следва да се ръководите от дефиницията за „експериментално развитие“, а именно: „означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва също, например, дейности, които имат за цел концептуалното определение, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги“. Същото подлежи на оценка от независимите експерти.
Страницата е редактирана последно на: 19.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube