Виетнамско-български бизнес форум се проведе в Хошимин

„Българската страна високо цени присъствието на виетнамските фирми в България.  Ние имаме потенциал да привлечем инвестиции в редица сектори, в които имаме традиционни предимства и повишена конкурентоспособност. Това са отрасли като машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, създаването на индустриални зони и високотехнологични паркове“. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на виетнамско-български бизнес форум в гр. Хошимин, СР Виетнам. На форума присъства и Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Министър Лукарски  запозна потенциалните виетнамски инвеститори с възможностите за инвестиции в България като изтъкна редица макроикономически показатели и географското местоположение на страната ни като транзитен център, свързващ Европейския пазар със страните от Средиземноморието, Близкия Изток и Азия. “С инвестиционната ни политика предвиждаме специални мерки за стимулиране на инвеститорите, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите“, каза министърът.  Той подчерта, че тези мерки включват ускорени административни услуги, възможност за придобиване на имоти държавна или общинска собственост при преференциални условия. Министър Лукарски запозна участниците във форума също и с мерките за стимулиране, като финансова подкрепа за изграждането на необходимата инфраструктура и за обучение на персонал, частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски, както и пакет от насърчителни мерки за приоритетни инвестиционни проекти от страна на правителството.

По време на форума министър Лукарски изтъкна, че двустранната търговия все още не съответства на възможностите на двете страни. По думите му българските компании имат потенциал да представят качествени и конкурентни стоки и услуги на виетнамския пазар, като продукти на фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроителната и електротехническа продукция, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, селскостопанска продукция и техника. Той подчерта, че Министерство на икономиката ще подкрепи всяка инициатива за обмен на бизнес посещения и делегации, както и провеждане на бизнес форуми между двете страни.

По рано през деня министър Лукарски посети индустриална зона Бин Зьонг в Хошимин. Зоната е основана през 1995 г. и е разположена на 3500 хектара. Дружеството, което развива зоната е ЕсАйПи, смесена виетнамско-сингапурска фирма. Тя оперира още 7 зони в 6 града във Виетнам на над 5000 хектара общо. Заедно с министъра на посещение в зоната беше и изпълнителният директор на Индустриална компания индустриални зони (НКИЗ) Стефан Стайков, който запозна представителите на дружеството с опита на компанията в развиване на индустриални паркове.

През 2015 г. стокообменът между България и Виетнам е в размер на 93 млн. щ.д., като износът на България възлиза на 43 млн. щ.д., а вносът от Виетнам се равнява на 50 млн. щ.д. През първите седем месеца на 2016 г. двустранният търговски оборот достига 61 млн. щ.д., от които български износ за 35 млн. щ.д. и внос от Виетнам за 26 млн. щ.д.
Страницата е редактирана последно на: 19.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube