Въпрос № 3-22 Ако партньора е Институт на Българска академия на науките необходимо ли е да се прилагат: Документ от Националната агенция по приходите за липса на публични задължения, Удостоверение за актуално състояние на партньор, Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, Счетоводен баланс за последните 3 приключени финансови години и Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ.– с вх. 46-00-292-1/03.10.2016 г.

Ако партньора е Институт на Българска академия на науките необходимо ли е да се прилагат: Документ от Националната агенция по приходите за липса на публични задължения, Удостоверение за актуално състояние на партньор, Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, Счетоводен баланс за последните 3 приключени финансови години и Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ.

ОТГОВОР

В  т.16 на раздел А „Критерии за оценка на административно съответствие“ на Правилника за оценка на проектни предложения е пояснено, че В случай, че партньор по проекта е  държавно висше училище, регистрирано в България  или институт към Българската академия на науките, финансово отчетните документи по тази точка /т.16/ не се представят.
Страницата е редактирана последно на: 20.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube