Икономически форум в рамките на петата среща на правителствените ръководители между Китай и страните от ЦИЕ (16+1)

В рамките на предстояща среща на правителствените ръководители между Китай и страните от ЦИЕ (16+1), Министерство на икономиката на Република Латвия и латвийската Агенция за инвестиции и развитие организира икономически форум, който ще се проведе на 5 – 6 ноември 2016 г. в Рига, Република Латвия.

По време на икономическия форум, под формата на дискусионни сесии, ще бъдат обсъдени предимно възможности за международно сътрудничество в областта на транспорта и логистиката, инвестициите и финансите, търговията, туризма, индустриализацията  и устойчивото развитие в контекста на инициативата 16+1.

Във форума се очаква да участват фирми от Китай и страните от Централна и Източна Европа. Икономическият форум ще разкрие широки възможности за сътрудничество между предприятията от тези страни.

Пълна информация за проявата можете да откриете на website: www.ceec-china-latvia.org

Краен срок за регистрация – 24 октомври на www.ceec-china-latvia.org/registration

За контакт с организаторите на икономическия форум: г-жа Агнес Загата от латвийската Агенция за инвестиции и развитие, тел. +37167039459; e-mail: business.ceec.china@liaa.gov.lv
Страницата е редактирана последно на: 21.10.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: