Въпрос № 3-24 В Правилник за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: – Междинен счетоводен баланс ( заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т. 15 трябва ли да бъде също консолидиран?– с вх. 94-00-245-2/12.10.2016 г.

В Правилник за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15:

–              Междинен счетоводен баланс ( заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.”

Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т. 15 трябва ли да бъде също консолидиран?

ОТГОВОР

Междинен счетоводен баланс следва да е на кандидата/партньор/предприятие и да не е консолидиран.

 
Страницата е редактирана последно на: 21.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube