Въпрос № 3-25 Ние сме частна компания, която възнамерява да подаде проект по 8-та сесия на НИФ с краен срок 31.10.2016. Ние ще сме водещата организация, а партньор ще ни бъде научно-изследователска организация към БАН. Моля да ни отговорите на следното питане: – Възможно ли е в бюджета към проектното предложение да опишем, че нашият партньор (научно-изследователската организация към БАН) няма да участва със съфинансиране по проекта, а нейната част за съфинансиране ще бъде поета от нас като водеща организация. Това се налага поради обстоятелството, че подобни научно-изследователската организация разполагат с много ограничен бюджет и техните ръководни органи изключително трудно успяват да подсигурят средства за съфинансиране.– с вх. 46-00-293/04.10.2016 г.

Ние сме частна компания, която възнамерява да подаде проект по 8-та сесия на НИФ с краен срок 31.10.2016. Ние ще сме водещата организация, а партньор ще ни бъде научно-изследователска организация към БАН.

Моля да ни отговорите на следното питане:

–              Възможно ли е в бюджета към проектното предложение да опишем, че нашият партньор (научно-изследователската организация към БАН) няма да участва със съфинансиране по проекта, а нейната част за съфинансиране ще бъде поета от нас като водеща организация. Това се налага поради обстоятелството, че подобни научно-изследователската организация разполагат с много ограничен бюджет и техните ръководни органи изключително трудно успяват да подсигурят средства за съфинансиране.

ОТГОВОР

Съгласно чл. 25, ал. 4 от ПУСНИФ 2016 г. „Организацията за научни изследвания и разпространение на знания поема най-малко 10% от допустимите разходи по проекта“, съгласно гореизложеното е недопустимо то ваша страна да поемете частта от разходите на партньора.
Страницата е редактирана последно на: 21.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube