Въпрос № 3-26 Моля, дайте пояснение какво се има предвид под „консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта”, изброени като допустими външни услуги по проекта.– с вх. 94-00-189-29/13.10.2016 г.

Моля, дайте пояснение какво се има предвид под „консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта”, изброени като допустими външни услуги по проекта.

ОТГОВОР

Оценката за допустимост на тези разходи ще се извършва след преценка на това, доколко дейностите и очакваните резултати от извършването на услугата, могат да бъдат квалифицирани, като „Индустриални научни изследвания“ и/или „Експериментално развитие“ (т. 6 и 7 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, §1. Термини и определения от ПУСНИФ 2016 г.)
Страницата е редактирана последно на: 24.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube