Въпрос № 1-111 Договорът за заем за доказване на разполагаемост на средства за изпълнение на проектните дейности задължително ли следва да е сключен с банкова институция. Сумата по кредита задължително ли следва да е налична по сметката на кандидата преди подаване на заявлението за участие. Заемът може ли да е тип „овърдрафт“ и да се усвоява поетапно.– с вх. 94-00-257/10.10.2016 г.

Договорът за заем за доказване на разполагаемост на средства за изпълнение на проектните дейности задължително ли следва да е сключен с банкова институция.

Сумата по кредита задължително ли следва да е налична по сметката на кандидата преди подаване на заявлението за участие. Заемът може ли да е тип „овърдрафт“ и да се усвоява поетапно.

ОТГОВОР

Изискването за представяне на документ  за разполагаемост и договор за заем са изисквания за доказване на финансов капацитет на партньор, който е Организацията за научни изследвания и разпространение на знания, не е търговец, не е държавно висше училище или институт към БАН (т.6.8 от Правилника за оценка на проектните предложения). Оценката за финансов капацитет на кандидата не се базира на представяне на тези документи.
Страницата е редактирана последно на: 24.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube