Въпрос № 1-112 Имаме подаден научноизследователски проект по Програма „Иновации и конкурентоспособност“,но все още няма информация за одобрение на ниво административно съответствие и допустимост на проекта. Същевременно той напълно отговаря на критериите,заложени в ИАНМСП към Национален Иновационен Фонд , 8 конкурсна сесия в тематична област : 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии. Бихме ли могли да кандидатстваме и към ИАНМСП-Национален Иновационен Фонд -8 конкурсна сесия със същия проект? Разбира се, в случай, че междувременно проектът ни бъде одобрен по “Конкурентноспособност” ще отдеглим предложението си по НИФ .– с вх. 94-00-265/11.10.2016 г.

Имаме подаден научноизследователски  проект по  Програма „Иновации и конкурентоспособност“,но все още няма информация за одобрение на ниво  административно съответствие и допустимост на проекта. Същевременно той напълно отговаря на критериите,заложени в ИАНМСП към   Национален Иновационен Фонд , 8 конкурсна сесия в тематична област : 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии.

Бихме ли могли да кандидатстваме  и към ИАНМСП-Национален Иновационен Фонд -8 конкурсна сесия със същия проект?

Разбира се, в случай, че междувременно проектът ни бъде одобрен по “Конкурентноспособност” ще отдеглим предложението си по НИФ .

ОТГОВОР

При условие, че проекта не е класиран или одобрен от ОПИК няма пречка той да бъде подаден за кандидатстване по 8 конкурсна сесия на НИФ. Моля да имате предвид, забраната за двойно финансира на едни и същи проектни дейности по различни схеми.
Страницата е редактирана последно на: 24.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube