Въпрос № 3-27 Във Формуляр 1 Приложение 2 в таблица за описание на фазите има ред „Човекодни“. В забележката към нега пише „Тук попълвате броя на човеко-месеците с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта (допуска се стойността на човекомесеците да не е цяло число)“. Какво трябва да попълваме човеко дни или човеко месеци?– с вх. 46-00-313/18.10.2016 г.

Във Формуляр 1 Приложение 2 в таблица за описание на фазите има ред „Човекодни“. В забележката към нега пише „Тук попълвате броя на човеко-месеците с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта (допуска се стойността на човекомесеците да не е цяло число)“. Какво трябва да попълваме човеко дни или човеко месеци?

ОТГОВОР

В посочения формуляр в реда за човеко дни е препоръчителна да впишете брой човеко дни.
Страницата е редактирана последно на: 24.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube