Въпрос № 1-113 Имаме следния казус – кандидат по схемата е стартиращо предприятие, което е регистрирано през м. Октомври, т.г. Освободено ли е такова предприятие от заверка от регистриран одитор на Междинния счетоводен баланс за периода януари 2016 г. – месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване? Или ако, не, какъв баланс се очаква да представи?– с вх. 94-00-189-40/18.10.2016 г.

Имаме следния казус – кандидат по схемата е стартиращо предприятие, което е регистрирано през м. Октомври, т.г.

Освободено ли е такова предприятие от заверка от регистриран одитор на Междинния счетоводен баланс за периода януари 2016 г. – месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване? Или ако, не, какъв баланс се очаква да представи?

ОТГОВОР

Изискването за представяне на Междинен счетоводен баланс за периода януари 2016 г. – месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване от регистриран одитор не е задължително изискуем документ за административно съответствие, за фирми регистрирани през месец октомври 2016 г.
Страницата е редактирана последно на: 24.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube