Въпрос № 3-28 Моля Ви за кратко пояснение във връзка с точка 6.1.и по-точно 6.2.2. – 8-та сесия на НИФ: Финансов капацитет на кандидата(и партньора). 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00. 6.6. Ако партньор – предприятие или организация за научни изследвания и разпространения на знания е търговец, за него се прилагат съответно изискванията по точка 6.2. и точка 6.3.?– с вх. 94-00-272/12.10.2016 г.

Моля Ви за кратко пояснение във връзка с точка 6.1.и по-точно 6.2.2. – 8-та сесия на НИФ:

Финансов капацитет на кандидата(и партньора).

6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00.

6.6. Ако партньор – предприятие или организация за научни изследвания и разпространения на знания е търговец, за него се прилагат съответно изискванията по точка 6.2. и точка 6.3.

Ще илюстрирам с пример моето разбиране:

Ако ситуацията в междинния баланс на кандидата е следната например:

Активи –  а+б+в+г        =   300 000 лв.

Пасиви – /в задължения/  =   100 000 лв.

Разликата между тях е 200 000 лв.

Това означава че кандидата може да кандидатства за общо разходи (безвъзмездна помощ + собствено участие) в размер до 199 000 лв.?

 

Ако ситуацията в междинния баланс на чуждия партньор е следната например:

 

Активи –  а+б+в+г  =   400 000 лв.

Пасиви – /в задължения/  =  100 000 лв.

Разликата между тях е 300 000 лв.

 

Това означава че партньорът може да кандидатства за общо разходи (безвъзмездна помощ + собствено участие) в размер до 299 000 лв.?

 

Можем ли да заключим следното от примера по-горе:

Общо разходи по проекта за кандидат/ координатор и партньор са 498 000 лева, разпределени както следва:

Кандидат: до 199 000 лв.

Партньор: до 299 000 лв.

 

съответно разделени по ИНИ и ЕР за двете страни според интензитета?

Благодаря!

 

ОТГОВОР

 

При така дадените примери:

  • допустимо ще е стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) да е до 200 000 лв. включително, ако разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс на кандидата и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата е 200 000 лв.
  • допустимо ще е стойността на разходите по проекта на партньора (разходите, които поема партньора плюс претендираната БФП за тези разходи) да е  до 300 000 лв. включително, ако разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс на партньора и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на партньора е 300 000 лв.

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 25.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube