Въпрос № 1-114 В случай, че фирмата – кандидат се представлява от двама управители, които управляват „заедно и поотделно“, то следва ли задължително и двамата управители да подпишат Заявлението за участие и останалите приложения към него? Или е възможно тези документи да се подпишат само от единия управител?– с вх. 94-00-277-2/26.10.2016 г.

В случай, че фирмата – кандидат се представлява от двама управители, които управляват „заедно и поотделно“, то следва ли задължително и двамата управители да подпишат Заявлението за участие и останалите приложения към него? Или е възможно тези документи да се подпишат само от единия управител?“

ОТГОВОР

При условие, че фирмата се представлява от двама управители, които управляват „заедно и поотделно“ , достатъчно е само един от управителите да подпише Заявлението за участие и останалите приложения към него.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube