Въпрос № 1-115 Искам да попитам, ако кандидатстваме онлайн през електронния портал на ИАНМСП, каква трябва да е формата на документите? Сканирани с подпис и печат или с електронен подпис??– с вх. 94-00-293/14.10.2016 г.

Искам да попитам, ако кандидатстваме онлайн през електронния портал на ИАНМСП, каква трябва да е формата на документите? Сканирани с подпис и печат или с електронен подпис?

Документите ще се подават само в 1 сканиран вариант нали правилно разбирам? И не е необходимо да се входира нищо допълнително на хартия, нито пък копие на CD? Бихте ли дали конкретни указания как и в каква форма се подават заявленията електронно?

ОТГОВОР

Кандидатстването по електронен път ще се извършва след предварителна регистрация на предприятието в Регистъра на МСП, ако то е микро, малко или средно. Ако е голямо предприятие, попълва формуляра без регистрация.

Качени са указания за електронно подаване на документите, с линк под заглавието на електронния формуляр.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube