Въпрос № 1-116 Моля, дайте дефиниция на понятието „стартиращо предприятие”. Кога трябва да е регистрирано едно предприятие, за да попада в категория – стартиращо предприятие?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Моля, дайте дефиниция на понятието „стартиращо предприятие”. Кога трябва да е регистрирано едно предприятие, за да попада в категория – стартиращо предприятие?

 

ОТГОВОР

По смисъла на т.15 на §1, от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ 2016 стартиращо предприятие е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

 
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube