Въпрос № 1-117 Кумулативно или алтернативно се прилагат по отношение на стартиращите предприятия следните изискванията на „Правилника за оценка на проектни предложения“?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Кумулативно или алтернативно се прилагат по отношение на стартиращите предприятия следните изискванията на „Правилника за оценка на проектни предложения“:

  1. Съотношението между стойността на разходите по проекта, които поема партньора (разходите, които поема партньора плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+е+г) в междинния баланс и задълженията в раздел в – Задължения в междинния баланс, не трябва да е по-голямо от 1.00.

и

  1. Кандидат ти партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка.

ОТГОВОР

Изискванията се прилагат алтернативно. В съответствие с изискванията на т. 6.12 от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия си капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube