Въпрос № 1-119 Как се определя интензитетът на партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, което не е търговец и не е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Как се определя интензитетът на партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, което не е търговец и не е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките?

ОТГОВОР

Интензитетът на помощта се изчислява на основата на допустимите разходи по проекта за всеки участник:

∙             50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 25% от допустимите разходи за експериментално развитие, както и 15% за ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания – разписан в чл. 23 от ПУСНИФ 2016 г.

∙             Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube