Въпрос № 3-34 Разходите: командировки в страната, сметки за телефони и наем на помещения, свързани изцяло и само с дейностите по проекта (а не текущи режийни разходи за предприятието) признат разход ли са и можем ли да ги заложим в бюджета на проекта?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Разходите: командировки в страната, сметки за телефони и наем на помещения, свързани изцяло и само с дейностите по проекта (а не текущи режийни разходи за предприятието) признат разход ли са и можем ли да ги заложим в бюджета на проекта?

ОТГОВОР

Разходите за командировки в страната, сметките за телефони и наем на помещения са недопустими разходи по смисъла на ПУСНИФ 2016.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube