Въпрос № 3-35 Когато екипът по проекта се предвижда да е съставен само от експерти, които са служители на координаторът и/или на някои от партньорите, трябва ли да сключват допълнителен договор за дейностите по проекта? И ако отговорът е ДА, с кого се сключва договорът – с координатора или с предприетото – партньор, чийто служители вече са?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Когато екипът по проекта се предвижда да е съставен само от експерти, които са служители на координаторът и/или на някои от партньорите, трябва ли да сключват допълнителен договор за дейностите по проекта? И ако отговорът е ДА, с кого се сключва договорът – с координатора или с предприетото – партньор, чийто служители вече са?

ОТГОВОР

Допълнителният договор се сключва с работодателят, който ще възлага задачи за изпълнението на дейностите по проекта  и който е наел съответния експерт, за целите на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube