Въпрос № 3-37 Допустимо ли е с експертите по проекта да бъдат сключени допълнителни трудови договори по чл. 110 и/или чл. 111 от Кодекса на труда през Октомври 2016 г., а да влезнат в сила при евентуално подписване на договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Допустимо ли е с експертите по проекта да бъдат сключени допълнителни трудови договори по чл. 110 и/или чл. 111 от Кодекса на труда през Октомври 2016 г., а да влезнат в сила при евентуално подписване на договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд?

ОТГОВОР

Не е необходимо допълнителните договори с експертите да бъдат сключени преди проектът да бъде одобрен и преди да бъде подписан договора с Финансиращата институция.




Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016




Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube