Въпрос № 3-39 Допустимо ли е задълженията на експертите по проекта да бъдат вменени само в длъжностните им характеристики към основните им трудови договори ?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Допустимо ли е задълженията на експертите по проекта да бъдат вменени само в длъжностните им характеристики към основните им трудови договори ?

ОТГОВОР

При условие, че участниците в проекта вече имат сключен трудов договор и работата по проекта ще се реализира в рамките на законоустановеното работно време, задълженията на експертите по проекта могат да бъдат вменени само в длъжностните им характеристики към основните им трудови договори.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube