Въпрос № 2-21 „Когато по проекта се предвижда назначаването на експертен потенциал, то имаме следните въпроси: 1. Следва ли в таблицата „Експерти от екипа на проекта да се включат съответните изследователи с изисквания за тяхната квалификация след като не знаем имената им?“ 2. „Те ще бъдат ли оценявани за преценка за капацитета на фирмата да изпълни проекта?“– с вх. 94-00-306/20.10.2016 г.

 „Когато по проекта се предвижда назначаването на експертен потенциал, то имаме следните въпроси:

1.            Следва ли в таблицата „Експерти от екипа на проекта да се включат съответните изследователи с изисквания за тяхната квалификация след като не знаем имената им?“
2.            „Те ще бъдат ли оценявани за преценка за капацитета на фирмата да изпълни проекта?“

ОТГОВОР

 
                В таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта. В таблицата се записват само членовете на екипа на кандидата и то на основния персонал, и задачите, фазите и дейностите, които ще изпълнява.
По посочените от Вас експерти ще бъде оценяван капацитета на фирмата да изпълни проекта.Страницата е редактирана последно на: 29.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube