Въпрос № 1-122 В случай, че последния етап е на 18-тия месец, допустимо ли е Окончателния доклад да бъде представен на 19тия месец, т.е. след изтичането на срока на проекта или задължително трябва да е в рамките на 18-те месеца??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

В случай, че последния етап е на 18-тия месец, допустимо ли е Окончателния доклад да бъде представен на 19тия месец, т.е. след изтичането на срока на проекта или задължително трябва да е в рамките на 18-те месеца?

ОТГОВОР

В съответствие с изискванията на чл. 65, ал.1 от ПУСНИФ 2016 отчитането на крайния резултат по проекта се извършва в едномесечен срок след изтичане на последния етап на проекта с представяне на технически доклад за краен резултат. Бенефициерът може едновременно с отчитането на последния етап да представи и техническия отчетен доклад за крайния резултат на проекта.
 

 
Страницата е редактирана последно на: 29.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube