Въпрос № 3-40 Полага ли се възнаграждение на ръководителя на проекта за предаването на окончателния доклад, ако е допустимо, докладът да бъде предаден на 19-тия месец??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Полага ли се възнаграждение на ръководителя на проекта за предаването на окончателния доклад, ако е допустимо, докладът да бъде предаден на 19-тия месец?

ОТГОВОР

    В съответствие с изискванията на чл. 25 от ПУСНИФ 2016 допустими са разходите, които са планирани в бюджета на проекта и са извършени след датата на подписване на договора за финансиране или началната дата за стартиране на проекта, която изрично е уговорена с договора за финансиране на проекта и преди изтичане на съответния етап, респективно срока на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 29.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube