Въпрос № 1-126 В Правилника за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: -“Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г.- до месеца предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т.15 трябва ли да бъде също консолидиран??– с вх. 94-00-245-3/19.10.2016 г.

В Правилника за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15:

-“Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г.- до месеца предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване”

Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т.15 трябва ли да бъде също консолидиран?

ОТГОВОР

Кандидата представя междинен счетоводен баланс заверен от регистриран одитор само за предприятието, с което кандидатства.

 
Страницата е редактирана последно на: 29.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube