Въпрос № 1-127 Имам въпрос, свързан с представянето на Удостоверение, издадено от НАП за липса на публични задължения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата на кандидата. В НАП ни казаха, че издават “Удостоверение за наличие на липса на задължения на основание на чл.87, ал.6 от ДОПК и не знаят какво представлява удостоверение по чл.162, ал.2 , т.1 .– с вх. 94-00-298/18.10.2016 г.

Имам въпрос, свързан с представянето на Удостоверение, издадено от НАП за липса на публични задължения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата на кандидата. В НАП ни казаха, че издават “Удостоверение за наличие на липса на задължения на основание на чл.87, ал.6 от ДОПК и не знаят какво представлява удостоверение по чл.162, ал.2 , т.1 .Въпросът ми е: издаваният от НАП документ “Удостоверение за наличие на липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК” припокрива ли се с изискванията според Правилника за оценка на проектни предложения документ? Ако не, бихте ли предоставили малко повече подробности относно форматът на документа и видовете публични задължения, които обхваща.

ОТГОВОР

Чл.87 ал.6 от ДОПК урежда реда /процедурата/ за издаване на удостоверения за липса на задължения. Изпълнението на изискването за представяне на удостоверения от НАП ще бъде изпълнено ако бъде представено горното удостоверение.
Страницата е редактирана последно на: 30.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube