Въпрос № 2-22 Ако по проекта се предвижда назначаване на нови експерти, следва ли изискванията за техните квалификации да бъдат описани в таблицата “Експерти от екипа на проекта”? Техните качества, ще бъдат ли взети предвид при оценката на капацитета на фирмата?– с вх. 94-00-306-1/20.10.2016 г.

Ако по проекта се предвижда назначаване на нови експерти, следва ли изискванията за техните квалификации да бъдат описани в таблицата “Експерти от екипа на проекта”?

Техните качества, ще бъдат ли взети предвид при оценката на капацитета на фирмата?

ОТГОВОР

Моля да имате предвид, че на оценка за компетентността на екипа по проекта, подлежат всички експерти, които ще бъдат назначени по проекта, включително и новите, които ще бъдат назначавани.
Страницата е редактирана последно на: 30.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube