Въпрос № 1-128 Могат ли фирмите партньори по проекта да бъдат свързани лица/роднини по линия или свързани фирми?– с вх. 46-00-332/21.10.2016 г.

Могат ли фирмите партньори по проекта да бъдат свързани лица/роднини по линия или свързани фирми?

ОТГОВОР

Правилника за оценка допуска партньори по изпълнението на проекта да бъдат свързани предприятия и предприятия партньори по смисъла на ЗМСП, като в тези случаи е недопустимо начисляване на надбавка за действително сътрудничество. Закона за МСП и регламент (ЕС)651/2014 г. урежда случаите, при които предприятията се считат за свързани или партньори.
Страницата е редактирана последно на: 30.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube