Въпрос № 1-129 Координаторът на проектното предложение, което подготвяме е Акционерно дружество с двама водещи акционери. Задължително ли е документите от Раздел А т.15 от Правилника за оценка на проектните предложения за доказване на финансов капацитет да се подписват и от двамата водещи акционери? Задължително ли е всяка страница на заявлението за участие, Формата за научно-изследователски и развоен проект и бюджета да се подписват и от двамата водещи акционери?– с вх. 94-00-268-3/24.10.2016 г.

Координаторът на проектното предложение, което подготвяме е Акционерно дружество с двама водещи акционери. Задължително ли е документите от Раздел А т.15 от Правилника за оценка на проектните предложения за доказване на финансов капацитет да се подписват и от двамата водещи акционери? Задължително ли е всяка страница на заявлението за участие, Формата за научно-изследователски и развоен проект и бюджета да се подписват и от двамата водещи акционери?

ОТГОВОР

Всички документи за кандидатстване се подписват от представител (законен или упълномощен) на кандидата. Ако двамата акционери представляват заедно кандидата, то всички документи следва да бъдат разписани и от двамата акционери.
Страницата е редактирана последно на: 30.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube