Въпрос № 2-23 В Приложение т.7 се очаква точна спецификация на отделните фази, задачи и дейности по дадения етап. Нужно ли е към всяка дейност (около 15 на фаза) да се дефинира точен резултат или е достатъчно да се дефинира към всяка задача точен резултат? Нужно ли е за всеки резултат да се дефинира и индикатор или е достатъчно дефинирането примерно на 5-6 индикатора за цялата фаза? Може ли като индикатор да се впише постигането на всички резултати? Какво е нужно още като информация за конкретен индикатор ? Бихте ли ми дали няколко примера на конкретни дейности, резултати и индикатори?– с вх. 94-00-302/19.10.2016 г.

В Приложение т.7 се очаква точна спецификация на отделните фази, задачи и дейности по дадения етап. Нужно ли е към всяка дейност (около 15 на фаза) да се дефинира точен резултат или е достатъчно да се дефинира към всяка задача точен резултат? Нужно ли е за всеки резултат да се дефинира и индикатор или е достатъчно дефинирането примерно на 5-6 индикатора за цялата фаза? Може ли като индикатор да се впише постигането на всички резултати? Какво е нужно още като информация за конкретен индикатор ? Бихте ли ми дали няколко примера на конкретни дейности, резултати и индикатори?

ОТГОВОР

Отговорът на този въпрос предполага конкретно разписани фази, задачи и дейности на проектното предложение. Всеки кандидат сам избира начина на представяне на изпълнението на проектните дейности. Това от своя страна подлежи на оценка при извършване на техническа и икономическа оценка на проектното предложение.
Страницата е редактирана последно на: 30.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube