Въпрос № 2-24 Счита ли се за допустим разход за външни услуги, разход за посещение на обучение, на което специалисти от екипа по проекта, да бъдат обучени от външна организация или консултант на свободна практика, за работа с нов за компанията технологичен инструмент/ софтуер, който ще бъде използван за целите на проекта?– с вх. 46-00-295-7/21.10.2016 г.

Счита ли се за допустим разход за външни услуги, разход за посещение на обучение, на което специалисти от екипа по проекта, да бъдат обучени от външна организация или консултант на свободна практика, за работа с нов за компанията технологичен инструмент/ софтуер, който ще бъде използван за целите на проекта?

ОТГОВОР

Такъв разход е недопустим. Моля  да имате предвид, че експертите от екипа подлежат на оценка за необходима квалификация за изпълнение на проекта.




Страницата е редактирана последно на: 30.10.2016




Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube