Въпрос № 1-131 Описаните документи в син цвят в електронния формуляр за кандидатстване на уебсайта на ИАНМСП (Заявление по образец 1, Форма за НИРП Приложение 2, Бюджет за НИРП Приложение 3, Споразумение за сътрудничество Приложение 4/при проект с партньор/и/, Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници Приложение 5, Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП Приложение 6, Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по ЗМСП Приложение 7, Декларация за обстоятелствата по чл.4 ал.3 ПУСНИФ Приложение 8, финансиране на проект по НИФ / от стартиращо предприятие/ Приложение 10) трябва ли да бъдат подписани с електронен подпис, преди да се качат в системата?– с вх. 94-00-139-13/19.10.2016 г.

Описаните документи в син цвят в електронния формуляр за кандидатстване на уебсайта на ИАНМСП (Заявление по образец 1, Форма за НИРП Приложение 2, Бюджет за НИРП Приложение 3, Споразумение за сътрудничество Приложение 4/при проект с партньор/и/, Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници Приложение 5, Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП Приложение 6, Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по ЗМСП Приложение 7, Декларация за обстоятелствата по чл.4 ал.3 ПУСНИФ Приложение 8, финансиране на проект по НИФ / от стартиращо предприятие/ Приложение 10) трябва ли да бъдат подписани с електронен подпис, преди да се качат в системата?

ОТГОВОР

Всички документи подавани по електронен път следва да бъдат подписани с КЕП от кандидата/партньора, когато е приложимо.
Страницата е редактирана последно на: 30.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube