Въпрос № 3-41 В правилника за оценка на проектни предложения, в Раздел Д, т.5.2 Ефективно управление на проекта и очаквана възвращаемост на направените разходи по проекта.– с вх. 94-00-245-4/19.10.2016 г.

В правилника за оценка на проектни предложения, в Раздел Д, т.5.2 Ефективно управление на проекта и очаквана възвращаемост на направените разходи по проекта.

  • Очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистичен.

Моля дайте дефиниция за „направените разходи“:

  • Всички разходи направени по проекта
  • Разходите, финансирани по НИФ
  • Разходите, покриващи се от самофинансиране?

ОТГОВОР

Разходите по проекта са всички разходи в бюджета.
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube