Въпрос № 1-133 В образец 1 Заявление за участие трябва да се попълни начална и крайна дата на проекта. В чл. 47, ал. 4 от ПУСНИФ се цитира, че: „за начало на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране по ал. 1, освен ако в договора не е уредено друго.“– с вх. 94-00-245-4/19.10.2016 г.

В образец 1 Заявление за участие трябва да се попълни начална и крайна дата на проекта. В чл. 47, ал. 4 от ПУСНИФ се цитира, че:

„за начало на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране по ал. 1, освен ако в договора не е уредено друго.“

Моля уточнете как да се впише точна дата, след като не знаем кога би се сключил договора за финансиране?“

ОТГОВОР

Началната дата на проекта е прогнозна и има индикативен характер.
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube