Въпрос № 2-25 За извършване на част от дейностите е необходимо извършване на ЗД дигитализиране и фотозаснемане на ограничен брой обекти, като така получените данни са необходими за входни данни за проучване и разработка на подходящ процес по обработката им и получаване на резултати в подходяща за иновацията форма. Закупуването на оборудване е необосновано и кандидатът възнамерява да възложи извършването на ЗД сканирането и фотозаснемането на зададени от него обекти на външни изпълнители, които да предоставят получените сурови данни. При тези обстоятелства разходите за тази услуга как би трябвало да се заложат в бюджета – като разходи за външни услуги или като разходи за консумативи и материали? – с вх. 94-00-310/26.10.2016 г.

За извършване на част от дейностите е необходимо извършване на ЗД дигитализиране и фотозаснемане на ограничен брой обекти, като така получените данни са необходими за входни данни за проучване и разработка на подходящ процес по обработката им и получаване на резултати в подходяща за иновацията форма. Закупуването на оборудване е необосновано и кандидатът възнамерява да възложи извършването на ЗД сканирането и фотозаснемането на зададени от него обекти на външни изпълнители, които да предоставят получените сурови данни. При тези обстоятелства разходите за тази услуга как би трябвало да се заложат в бюджета – като разходи за външни услуги или като разходи за консумативи и материали?

 

ОТГОВОР

 Ако резултатът от възложените дейности има материален характер се планира в перо „Разходи за материали и консумативи“, ако имат характера на услуга, тоест само извършване на определени дейности без получаване на резултат материал се планират в перо „Външни услуги“.

 
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube