Въпрос № 3-42 Моля укажете, каква е максимлно допустимата дневна ставка за спомагателен персонал? Моля да поясните в обявените максимални дневни ставки на различните видове персонал – 160, 120 и 70 лв. включени ли са разходите за осигуровки или те могат да бъдат начислени върху тези ставки?– с вх. 46-00-334-1/25.10.2016 г.

Моля укажете, каква е максимлно допустимата дневна ставка за спомагателен персонал? Моля да поясните в обявените максимални дневни ставки на различните видове персонал –  160, 120 и 70 лв. включени ли са разходите за осигуровки или те могат да бъдат начислени върху тези ставки?

 ОТГОВОР

 В посочените максимални дневни ставки по категории, са включени и осигуровките за сметка на осигурителя. За спомагателен персонал няма лимит за дневна ставка, отчитането става с дневна ставка по трудово възнаграждение.

 
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube