Въпрос № 1-135 Въпросът ни е във връзка с допустимостта на партньор за изпълнение на проекта: може ли допустим партньор да бъде организация за научни изследвания и разпространение на знания от България, при положение, че кандидатът за финансиране е регистриран в България търговец?– с вх. 46-00-335/25.10.2016 г.

Въпросът ни е във връзка с допустимостта на партньор за изпълнение на проекта: може ли допустим партньор да бъде организация за научни изследвания и разпространение на знания от България, при положение, че кандидатът за финансиране е регистриран в България търговец?

 ОТГОВОР

 Да допустимо е.

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube