Въпрос № 1-136 „Кандидат-координатор по проекта, който е малко предприятие-търговец със статус на юридическо лице трябва ли да отговаря на изискванията (и съответно да представи документ от обслужващата го банка) по т. 6.9 от „Правилник за оценка на проектните предложения – Раздел В: Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“?– с вх. 94-00-304/19.10.2016 г.

„Кандидат-координатор по проекта, който е малко предприятие-търговец със статус на юридическо лице трябва ли да отговаря на изискванията (и съответно да представи документ от обслужващата го банка) по т. 6.9 от „Правилник за оценка на проектните предложения – Раздел В: Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“?

ОТГОВОР

 

Точка 6.9 от „Правилник за оценка на проектните предложения – Раздел В: Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“, се отнася за партньора, а не за координатора на проекта.

Кандидат-координатор по проекта, който не е  стартиращо малко предприятие, доказва своя финансов капацитет, съгласно т. 6 „Финансов капацитет на кандидата (и партньора) на проекта“, Раздел В, от „Правилник за оценка на проектните предложения.
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube