Въпрос № 3-44 Как трябва да се подходи при планирането на разходи за инструменти и оборудване от страна чуждестранен партньор при положение, че годишните амортизационни норми, валидни в неговата страна, са различни от нормите в българския ЗКПО?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Как трябва да се подходи при планирането на разходи за инструменти и оборудване от страна чуждестранен партньор при положение, че годишните амортизационни норми, валидни в неговата страна, са различни от нормите в българския ЗКПО?

ОТГОВОР

Съгласно чл.33, т.2 от ПУСНИФ-2016 г., „Разходите за дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми“. Законът за корпоративното подоходно облагане определя максимално допустимия размер на амортизационните отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/.
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube