Въпрос № 1-138 Доколко ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ И НЕФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ (Приложение 5), ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП) (Приложение 6), Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 7) и Декларация за обстоятелствата по чл.19 и чл.21 от ПУСНИФ (Приложение 9) са релевантни за чуждестранен партньор? Всички тези декларации ли трябва да попълва чуждестранен партньор?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Доколко ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ  И НЕФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ (Приложение 5), ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП) (Приложение 6), Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 7) и Декларация за обстоятелствата по чл.19 и чл.21 от ПУСНИФ (Приложение 9) са релевантни за чуждестранен партньор? Всички тези декларации ли трябва да попълва чуждестранен партньор?

ОТГОВОР

Всички декларации са релевантни и за чуждестранния партньор.
Страницата е редактирана последно на: 31.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube