Покана за участие в публичен търг за приватизация на пристанището в гр. Бар, Черна гора

Правителството на Черна гора отправя покана за участие в публичен търг за приватизация на пристанището в гр. Бар, Черна гора. Пристанището е на Адриатическо море, като на цялата му територия е обявена свободна зона.

Фирмите, които проявяват интерес към поканата, могат да получат допълнителна информация от приложените документи.
Страницата е редактирана последно на: 04.11.2016

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: