Над 70% от малките и средни фирми се оплакват от недостиг на кадри


Сред най-съществените трудности, които срещат малките и средните предприятия, изплува дефицитът на кадри. Това обяви Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по време на форум за най-бързо развиващите се малки и средни предприятия. Над 72% от анкетираните предприемачи се оплакват от недостиг на работници. Най-дефицитни се оказват средните специалисти, 77% от работодателите трудно намират хора с необходимата квалификация от тази група. Агенцията е направила проучване с анкетна карта с 21 въпроса, която е изпратена до 400 компании.

Ниските данъци са основен елемент от държавната подкрепа. Близо 70% от запитаните предприемачи твърдят, че могат да разчитат на държавна помощ при започване на бизнес, каза Захариева. Над 55% обаче се обединяват около мнението, че държавата съдейства за развитието на предприемачеството. Според 26 на сто от запитаните, данъчните облекчения и ниските налози са основното, което бизнесът получава от държавата. За 13% субсидиите, възможностите да участват в европроекти и програмите са подкрепата, от която имат нужда. Според 46 на сто от запитаните, успяват да намерят пазари за продукцията си, също толкова обаче имат проблем с реализацията на стоката си. Отново бизнесът поглежда към институциите – 43% от предприемачите очакват помощ от държавата, за да успеят да пласират продукцията си, заяви Мариета Захариева.

Според нея малките и средните фирми са генератор на нови работни места и спомагат за повишаване на конкуренцията на пазара. Те проявяват по-голяма гъвкавост в кризисни ситуации и притежават бързо променяща се вътрешна организационна структура. Имат възможност по-бързо и лесно да внедряват иновации и нови технологии, което е техният принос в повишаването на конкурентоспособността на икономиката. „Тези толкова категорични отговори трябва да са ясен сигнал към институциите, че всяка тяхна позиция се проектира в бизнеса и оказва влияние на нагласите на мениджърите. Неслучайно предприемачите са най-прогресивната част от всяко общество“, допълни Захариева. Тя подчерта, че българските малки и средни предприятия отчитат усилията на държавата да улесни работата им чрез ниски данъци, като предоставя информация за участие в проекти с европейско финансиране и създава контакти с външни партньори чрез участия в панаири, изложения, съвместни събития.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира събитието в изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи”, на което присъстваха над 80 фирми със 150 представители на бизнеса. След приключването на форума се проведоха двустранни срещи с чуждестранни партньори от Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Румъния и други. Българските предприемачи получиха възможност да обменят идеи, стратегии и да обсъдят съвместна бъдеща работа. Целта на форума бе да се насърчи динамичното развитие на сектора, както и да се предостави възможност за създаване на преки бизнес контакти с чуждестранните предприятия. Предостави се възможност за създаване условия за развитие на производственото коопериране, внедряване на производствени и търговки практики, трансфер на знания, технологии и др.

В рамките на събитието се проведе и класация ГЕПАРД на най-динамичните малки и средни компании в страната. През тази година в класацията попадат 1500 малки и средни компании от всички сектори на икономиката. Победителят в ГЕПАРД на национално ниво е с над 4000% растеж на приходите си за миналата година, а средният ръст на всички компании в ГЕПАРД е над 70%, показват данните. В тях работят близо 140 хил. души, а общо са реализирали приходи 21.4 млрд. лв., което е близо 25% от брутния вътрешен продукт за 2015 г. Нетната им печалба е 1.5 млрд. лв. Освен външните пазари фактор за растежа вече е и вътрешното потребление. През последните две години много от компаниите са активизирали инвестиционните си планове, което също е задвижило растежа.

sn-1 sn-2 20161108_190302 20161108_190133 20161108_192215-002

Страницата е редактирана последно на: 15.02.2017


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: