България участва с щанд на германски симпозиум


България участва за първи път с информационен щанд на най-големия годишен симпозиум на BME – Германският съюз за снабдяване и логистика, който се провежда в Берлин от 9 до 11 ноември 2016 г. Щандът е изграден от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), като присъстват представители и на Българската агенция за инвестиции. На официалното откриване на симпозиума взеха участие посланикът на България в Германия Ради Найденов и Никола Стоянов, зам.-изпълнителен директор на ИАНМСП.

Присъствието на симпозиума е с цел презентация на България, българската икономика, малките и средните предприятия, създаване на контакти, обмен на добри практики, запознаване с най-новите тенденции, привличане на инвеститори и привличане на партньори с цел насърчаване на българския износ.

Акценти на тазгодишния симпозиум са непредсказуемото икономическо развитие и рисковете. Противно на надеждите, забавянето на икономическия ръст в Китай, геополитическата криза в Близкия изток и финансовата ситуация в страните износителки на петрол, поставят предизвикателство пред експортно-ориентираните икономики. Симпозиумът се провежда под мотото“ “The new Normal” и е посветен  специално на следните теми: План „2030: “Thinking out of the box”, Прогнозиране и подсигуряване на процеса на снабдяване, „Балансът“ по-ниски разходи – по-високо качество, Управление на доставките: необходимост от по-интензивно бизнес сътрудничество, Задълбочаване на партньорството по веригата добавена стойност, Глобални рискове: Разпознава и мерки за противодействие, Дигитални приложения.

Германският съюз за снабдяване и логистика BME е създаден през 1954 г. В него членуват над 9200 индивидуални и корпоративни компании – от малки фирми до големи предприятия. Обемът на покупки на членовете на съюза възлиза на над 1.25 трилиона евро годишно. На симпозиума в Берлин участват повече от 2000 купувачи.

Българското участие е по проект №BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

bme-symposium_2-800x400

Страницата е редактирана последно на: 10.11.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube